O mnie

Nazywam się Emilia Sarnat i jestem tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego oraz tłumaczem języka angielskiego.

Kwalifikacje translatorskie nabyłam studiując lingwistykę stosowaną w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuję się w tłumaczeniu tekstów z zakresu prawa i historii.

Uprawnienia tłumacza przysięgłego języka niemieckiego nabyłam 23 marca 2018 roku po złożeniu egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Następnie zostałam wpisana na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/43/18.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą.

Oferta usług tłumaczeniowych

Język niemiecki (w tym tłumaczenia poświadczone)
Tłumaczenia pisemne

Teksty ogólne

korespondencja

CV, listy motywacyjne

artykuły

strony internetowe

Teksty specjalistyczne

umowy

akty notarialne

akty stanu cywilnego

wyroki

dokumenty sądowe

pełnomocnictwa

dokumenty samochodowe

dokumenty handlowe

bilanse, sprawozdania finansowe

…i wiele innych

Tłumaczenia ustne

czynności cywilno-prawne z udziałem tłumacza przysięgłego

tłumaczenia w trakcie spotkań i konferencji

Język angielski (tylko tłumaczenia zwykłe)
Tłumaczenia pisemne

Teksty ogólne

korespondencja

CV, listy motywacyjne

artykuły

strony internetowe

Teksty specjalistyczne

umowy

dokumenty o tematyce prawnej

ogólne warunki handlowe

dokumenty związane z logistyką

…i wiele innych

Tłumaczenia ustne

tłumaczenia w trakcie spotkań i konferencji

Korekta

weryfikacja poprawności językowej tekstów w języku polskim, niemieckim i angielskim

Korepetycje

praktyczna nauka języka niemieckiego i angielskiego oraz specjalistyczny język niemiecki i angielski

Cennik

Wszystkie ceny są cenami brutto. Nie podlegam obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku VAT. Podane ceny stanowią wartości orientacyjne, a cena końcowa uzgadniana jest indywidualnie.

Język niemiecki

  • tłumaczenia poświadczone: od 35 zł za stronę rozliczeniową (1125 znaków ze spacjami)
  • tłumaczenia zwykłe: od 40 zł za stronę rozliczeniową (1800 znaków ze spacjami)
  • tłumaczenia w trybie ekspresowym (powyżej 7 stron rozliczeniowych na dobę): podlegają indywidualnej wycenie
  • tłumaczenia ustne: podlegają indywidualnej wycenie

Język angielski

  • tłumaczenia zwykłe: od 40 zł za stronę rozliczeniową (1800 znaków ze spacjami)
  • tłumaczenia w trybie ekspresowym (powyżej 7 stron rozliczeniowych na dobę): podlegają indywidualnej wycenie
  • tłumaczenia ustne: podlegają indywidualnej wycenie

Język niemiecki i angielski

  • Korepetycje: od 50 zł za godzinę zegarową
  • Korekta tekstów: 50 % stawki za stronę rozliczeniową (1800 znaków ze spacjami))

Kontakt

Dane kontaktowe

Adres: ul. Startowa 12/22, 20-352 Lublin,

668 344 007

sarnatemilia@gmail.com

Dane do faktur

Adres: TŁUMACZENIA EMILIA SARNAT ul. Startowa 12/22, 20-352 Lublin,

NIP: 6631844236

Konto: ING Bank Śląski SA O. w Lublinie 31 1050 1953 1000 0092 1549 5186

Zamówienia